Proclaimer

Hier vindt u de Proclaimer van Eerstestap.nl. Dit omvat hoe wij met persoonsgegevens en auteursrecht omgaan.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Eerstestap.nl. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door een e-mail te sturen naar info@eerstestap.nl.

Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van Eerstestap.nl is geheel voor risico van de gebruiker. Eerstestap.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat Eerstestap.nl niet verantwoordelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen. De door Eerstestap.nl op of via deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. Door het gebruik van de website aanvaardt u deze disclaimer, de privacystatement en eventuele gebruikersvoorwaarden.

Op het internet kunnen op willekeurige momenten storingen, fouten of vertragingen optreden. Eerstestap.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Eerstestap.nl of een derde worden beheerd. Eerstestap.nl is ook niet aansprakelijk voor andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de website en de daaraan verbonden faciliteiten van eerstestap.nl of derden.

Persoonsgegevens
Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over bezoeken aan de website wordt slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Auteursrecht
Deze website is ontwikkeld door Eerstestap.nl. De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van Eerstestap.nl, tenzij anders vermeld. Als u informatie van deze website in uw eigen publicaties wilt overnemen, mag dat alleen met vermelding van de bron. Alle auteursrechten m.b.t. Eerstestap.nl berusten bij 'Eerstestap.nl B.V’. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden.
De op deze website ontwikkelde pensioenstraat is ontwikkeld door Eerstestap.nl. De informatie op dit deel van onze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijven eigendom van Eerstestap.nl, tenzij anders vermeld. Als u informatie van deze website in uw eigen publicaties wilt overnemen, mag dat alleen met vermelding van de bron na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Alle auteursrechten m.b.t. Eerstestap.nl berusten bij 'Eerstestap.nl B.V’. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden.

Inschrijfnummers
Kvknr 53582845
BTW-nummer 850936159B01


Copyright © 2019 Eerstestap.nl B.V. Alle rechten voorbehouden.  Proclaimer | Gebruikersvoorwaarden