Gebruiksvoorwaarden

In onze gebruiksvoorwaarden bespreken we de voorwaarden waaronder u de diensten van Eerstestap.nl gebruikt. Wij vinden het belangrijk dat u deze voorwaarden begrijpt. De meest belangrijke voorwaarden beschrijven we hier.

1. De gebruiksvoorwaarden
Voor het leveren van onze diensten hebben wij gebruiksvoorwaarden opgesteld. Door gebruik te maken van onze diensten, accepteert u de gebruiksvoorwaarden.
Wij houden recht voor om onze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De meest recente versie staat altijd op onze site.
Bent u het niet eens met onze gebruiksvoorwaarden, mag u zelf bepalen om geen gebruik te maken van onze diensten, of je account te beëindigen.

2. Eerstestap.nl
Wij bieden een platform waarmee de consument meer kennis kan vergaren, als hulp ter voorbereiding op het adviesgesprek. Dit doen wij om de consument beter beslagen ten ijs te laten komen. Met een account heeft men toegang tot al onze video's en hulpmiddelen.

3. Account
Je krijgt volledige toegang tot onze video's en hulpmiddelen, door een account aan te maken. Je opent een account door het aanmeldformulier volledig in te vullen.

4. Beschikbaarheid
We streven ernaar de website en zijn content continue beschikbaar te hebben staan voor u. Eerstestap.nl kan onderhoud plegen of wijzigingen/verbeteringen aan de website en zijn content doorvoeren. Onze diensten kunnen hierdoor (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Eerstestap.nl hoeft u hier niet van tevoren over op de hoogte te stellen en is niet aansprakelijk voor enig geleden schade.

5. Content
Wij doen ons uiterste best om de content van onze diensten te laten kloppen. Toch kan onze content niet geheel foutloos zijn. Wanneer nodig passen wij content aan. Door een account te openen accepteert u de staat van onze diensten.

6. Onafhankelijk
Eerstestap.nl is er voor de adviseur en de consument. Wij zijn onafhankelijk van enige aanbieder en we zullen nooit onderdeel zijn van een transactie tussen een consument en een aanbieder. Wij bieden de kennis en de voorbereiding op de vervolgstap.

7. Eigendom
De website, de naam, de content en de werkwijze van eerstestap.nl zijn volledig eigendom van eerstestap.nl B.V. U mag hiervan niets dupliceren, geen delen hiervan gebruiken of verspreiden, zonder dat eerstestap.nl B.V. u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Maakt u gebruik van de 'pensioenstraat', geldt dat de website, de naam, de content en de werkwijze van respectievelijk eerstestap.nl volledig eigendom zijn van respectievelijk eerstestap.nl B.V. U mag hiervan niets dupliceren, geen delen hiervan gebruiken of verspreiden, zonder dat eerstestap.nl B.V. u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

8. Verantwoordelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die u uitvoert binnen Eerstestap.nl. Eerstestap.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van Content die je plaatst, en kan deze wijzigen als dat nodig is. Als u Content tegenkomt die niet correct is, dan kunt u dit melden.

9. Privacy
Als geen ander beseffen wij hoe belangrijk privacy is. Daarom gaat Eerstestap.nl zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van uw klanten.
Eerstestap.nl heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die binnen onze tools worden achtergelaten en de verwerking ervan.

10. Beëindigen Account
U kunt op elk moment het gebruik van eerstestap.nl stoppen en uw Account beëindigen. U krijgt geen restitutie van betaalde bedragen. Alle Gegevens die bij uw Account geregistreerd stonden worden dan definitief verwijderd. Wel blijven analyse-Data en Content geanonimiseerd beschikbaar voor eerstestap.nl . Eerstestap.nl heeft eenzijdig het recht om uw gebruik van de Dienst (tijdelijk) te stoppen of uw Account te beëindigen.


Copyright © 2019 Eerstestap.nl B.V. Alle rechten voorbehouden.  Proclaimer | Gebruikersvoorwaarden